⭕️ چرا روغن زیتون؟
روغن زیتون سرشار هیدروکسی استرول است که موجب تقویت :

قلب
مغز
سیستم گوارش
و کبد می‌شود

کانال رسمی اخبار ۲۰:۳۰
اولین سینمای عربستان سعودی بعد از ۳۵ سال امروز در پایتخت این کشور، ریاض بازگشایی شد و فیلم هالیوودی پلنگ سیاه به عنوان فیلم افتتاحیه به روی پرده رفت.

۲۰۳۰ ترامپ ضمن تبریک سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی:

آمریکا در هیچ کجا دوستی بهتر از اسرائیل ندارد. بی‌صبرانه منتظر انتقال سفارت‌مان به اورشلیم (قدس) در ماه آینده هستم.

۲۰۳۰ سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان:

ما با قوت از منافع جمهوری اسلامی ایران در قبال حرکت رئیس جمهور آمریکا دفاع و آمادگی مقابله با هر سناریو را داریم.
۲۰۳۰ پدافند هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک فروند پهپاد ‘ام. کیو. ۹’ ساخت آمریکا را در آسمان بندر الحدیده هدف قرار دادند.

۲۰۳۰

شاخص هم اکنون کیفیت هوای تهران با عدد ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.

شاخص هم اکنون کیفیت هوای تهران با عدد 95 در شرایط سالم قرار دارد.️ترامپ: اگر ببینم دیدارم با رهبر کره شمالی بی‌فایده است، آن را انجام نمی‌دهم.

فشار حداکثری را بر کره شمالی تا خلع سلاح کامل آن ادامه خواهیم داد

شاخص هم اکنون کیفیت هوای تهران با عدد ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.

وضعیت آب و هوای استان های کشور / ۸ صبح ۲۹ فروردین

صرفا جهت اطلاع

jahate ettelaفال روز پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

ادامه مطلب در وب سایت صرفا جهت اطلاع ( لینک زیر)
ای غنچه‌ی گلی که لب از خنده بسته‌ای
بازآ که چون صبا به دمی بشکفانمت

یک شب به رغم صبح به زندان من بتاب
تا من به رغم شمع سر و جان فشانمت

صبح بخیر

jahate ettelaروز خود را با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کنید…

صرفاجهت اطلاع:
‍ تصویر صفحه اول روزنامه های منتشر شده ایران امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

تصوير صفحه اول روزنامه هاي سراسری امروز صبح کشور

تصوير صفحه اول روزنامه هاي استانی امروز صبح کشور

تصوير صفحه اول روزنامه هاي ورزشی امروز صبح کشور ️

منبع: کیوسک جهانی

شخصی ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ …
اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ. اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝهمسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺩاﻧﺎی ﺷﻬﺮﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ.
ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: برای ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫی
ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ: اﻣﺸﺐ ﺑﺎلشتی اﺯ ﭘﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭا ﺳﻮﺭاﺥ ﻛﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﮕﺬاﺭﺗﺎ ﭘﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﻭﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻛﺮﺩی ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﮕﻮﻳﻢ.
ﺟﻮاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭا ﺑﻪ آن کار ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ. اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ اﺯ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﻟی ﺑﺎﺯﻫﻢ اﺩاﻣﻪ ﺩاد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩی ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺣﺎﻻﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟
ﭘﻴﺮﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻭﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ
اﻭ ﺑﺎ ﺳﺮاسیمگی ﮔﻔﺖ: اﻣﺎ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ممکن اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺑﺎﺩ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ. ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ اﻭﻟﺶ نمیشود!
ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ…
ﻛﻠﻤﺎتی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میکنی ﻣﺜﻞ، ﭘﺮﻫﺎیی ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ اﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ…
ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩاﺭی ﺩﻗﺖ کنید

زنه پاهاش پرانتزی بوده ساپورت قرمز میپوشه، به شوهرش میگه: خوشکل شدم؟

شوهرش میگه :

بلا نگیری ملوک، شبیه انبردست شدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وقتی ایرانیا یه درخت میوه پیدا میکنن

زنه پاهاش پرانتزی بوده ساپورت قرمز میپوشه، به شوهرش میگه: خوشکل شدم؟نیمه شعبان انقدر خوبه که

ما هرسال به خاطرش لامپ و مهتابی سوخته هامونو میبریم با کوچه عوض میکنیم

اقا قبلا هرکی هرچی به ذهنش میومد از زبون دکتر شریعتی و کوروش کبیر مینوشت
الان این سخنان گهربار همشون از زبان من نوشته میشه
ای خِدا…

مقايسه منزل دو شاعر؛ يكى موزه و يكى ويرانه

بالا: منزل عارف قزوينى؛ شاعر و تصنيف ساز نامدار ايرانى؛ درگذشت ۱۹۳۳ ميلادى

پايين: منزل هرمان ملويل؛ شاعر آمريكايى؛ درگذشت۱۸۹۱ميلادى

jahann

واکنش علی کریمی به بیانیه باشگاه سپیدرود

واکنش علی کریمی به بیانیه باشگاه سپیدرود   تمرین سه شنبه پرسپولیس ازتمرین سه شنبه پرسپولیس از ساعت ۱۱ در ورزشگاه کاظمی برگزار میشود

استوری محمد انصاری به مناسبت سالروز درگذشت پدر پیشکسوت پرسپولیس

رسوایی جدید

پرونده پندار توفیقی و علیرضا منصوریان درباره گرفتن پول از چند بازیکن استقلال در ازای بسته شدن قراردادشان با این تیم در کمیته اخلاق باز شده است

درصورت غیبت علیپور در بازی مقابل الجزیره، به احتمال فراوان سیامک نعمتی و گادوین منشا زوج خط حمله پرسپولیس را تشکیل خواهند داد.

امید عالیشاه وینگر تیم پرسپولیس آمادگی بالایی در تمرینات از خود نشان داده و امیدوار است در لیگ هجدهم به عنوان بازیکن فیکس بازی کند

روزنامه پیروزی
چاپ سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷

سوال نظرسنجی امشب برنامه نود

شکایت چند سرباز از سوراختوری ها به فیفا

چند بازیکن گران قیمت که سربازی شان را در سوراختور سپری کرده اند، با عنوان «اغواگری و فریب توسط تراکتور» از این باشگاه به فیفا شکایت کرده اند

این مطلب از وب سایت نکس لود رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.

دانلود رایگان سرود معلم ای فروغ جاودانی بی کلام با کیفیت بالا ۳۲۰ و ۱۲۸ به صورت رایگان با لینک مستقیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

 

آهنگ معلم ای فروغ جاودانی به صورت بی کلام

در فضای مجازی این سرود به سیار جستجو می‌شود و در گوگل نیز نتوانستیم سرود معلم ای فروغ جاودانی بی کلام را برای شما عزیزان پیدا کنیم ما تلاش خواهیم کرد که این سرود را در سریعترین زمان ممکن برای شما عزیزان پیدا کنیم و در سال کار بدهیم شما اگر در نظرات پایین سایت به ما بگوید که این ثروت را در کجا مشاهده کردید ما می‌توانیم در عمل پیدا کردن این صورت تصویری و بخشیم زودتر مطلب برای شما تکمیل کنیم.

سرود معلم ای فروغ جاودانی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود سرود معلم ای فروغ جاودانی بی کلام

این مطلب از وب سایت نکس لود رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.

اقدامات عمرانی انسان ها در ایجاد یا برهم خوردن تعادل در طبیعت و محیط زندگی چه تاثیری دارد جواب را به صورت کامل و رایگان می توانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

 

اقدامات عمرانی انسانها در تعادل به هم خوردن طبیعت

ما در اینترنت جستجو می کردیم که با سوال اقدامات عمرانی انسان ها در ایجاد یا برهم خوردن تعادل در طبیعت و محیط زندگی چه تاثیری دارد مواجه شدیم و دقیقا نمی دانیم که این سوال در کدام کتاب آمده از اگر شما عزیزان در نظرات پایین همین مطلب برای ما بگویید که این مطلب را در کجا مشاهده کردید ما می‌توانیم در سریعترین زمان ممکن برای شما عزیزان جواب این بخش را پیدا کنیم و در اختیار شما قرار بدهیم.

اقدامات عمرانی انسان تعادل طبیعت

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : اقدامات عمرانی انسان ها در ایجاد یا برهم خوردن تعادل در طبیعت و محیط زندگی چه تاثیری دارد

این مطلب از وب سایت نکس لود رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.

تولیدکنندگان چطور مشتری های شان را شناسایی میکنند تحقیق مقاله جواب پاسخ به صورت کامل رایگان می توانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

 

شناسایی مشتری ها توسط تولیدکنندگان چگونه صورت می گیرد

پس از اینکه در اینترنت جستجو می کردیم مشاهده کردیم که یک شادی بسیار جستجو می شود ولی ما نتوانستیم بفهمیم که این سوال در کدام درس و در کدام کتاب پرسیده شده است عنوان این سوال این است که تولیدکنندگان چطور مشتری های شان را شناسایی میکنند و احتمالاً در یکی از کتاب‌های درسی است که ما صفحه آن را نمی دانیم اگر شما عزیزان در نظرات پایین ساعت درباره این موضوع برای ما اطلاعات کافی را ارسال کنید و بگویید کرد سوال تولیدکنندگان چطور مشتری های شان را شناسایی می کنند در کدام کتاب آورده شده است ما می‌توانیم سریعتر این مطلب را تکمیل کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم.

شناسایی مشتری تولید کننده

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : تولید کنندگان چطور مشتری هایشان را شناسایی میکنند

این مطلب از وب سایت نکس لود رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.

فوری دانلود فیلم لحظه ریزش کوه در دماوند کوه در دماوند ریزش کرد جزئیات خبر ریزش کوه در قله دماوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

 

ماجرای سقوط ریزش کوه در دماوند چیست

آیا ریزش کوه در دماوند در حقیقت دارد حقیقت ماجرای جزئیات ریزش کوه در دماوند چیست در خبر فوری که به دست من رسید متوجه شدیم که در دماوند ریزش کرد و این خبر فوری در همه خبرگزاری های مهم منتشر شده است ولی ما دقیقاً نمی دانیم که موضوع از چه قرار است و منتظر می مانیم که خبر اصلی ریزش کوه در دماوند به دست ما برسد امیدواریم که چیز خاصی نشده باشد و مردم سالم بوده باشند دانلود فیلم لحظه ریزش کوه در دماوند نیز اگر منتشر شود آن را در سایت قرار خواهیم داد در نظرات پایین سایت منتظر نظرات گرم شما راجع به این موضوع هستیم.

جریان ریزش کوه دماوند

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : فیلم و ماجرای ریزش کوه دماوند چیست + دانلود جزئیات

آدم باید تو زندگیش یکیو داشته باشه
که که وقتی براش مینویسی “خستم” بفهمه
منظورت کدوم خستگیه
و همیشه نگه برو بخواب :/

شبتون آروم ️

کمترین مهربانی این است
که در انتهای ‌شب
برای آرامش یکدیگر دعا کنیم

شبتون عاشقانه ️

خیلی ها بودند که موقع آخرین خداحافظی گفتند :
” تو خیلی خوبی
هنوزم واست ارزش قائلم
پس تا همینجا دیگه بسه
من آدم اذیت کردن نیستم ”
زیاد طول نکشید
تا بفهمند آدم جدیدشان،
با آدمی که فکر می کردند و توی ذهنشان بزرگش کرده بودند،
زمین تا آسمان فرق دارد.
تو جزو آن خیلی ها نباش ” لطفا ”

محمد کریم درودگر

خیالم را هر شب
به خلوتت می فرستم …
بگذار خواب هایم
در آغوشِ تو آرام شوند …

مینا آقازاده

هر روز شارژ ١٠٠٠تومانى رايگان هديه
بگير!
از يه عالمه خدمات باحال ديگه، مجانى استفاده كن!
فقط با نصب رايگان ويزلاك!!
تا ٢٨ ارديبهشت فرصت دارى!

دانلود رايگان اپليكيشن از طريق لينك زير

صفحه 1 از 103
12345678910 بعدی 203040...«

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار